V čem se Respekt mýlí v mýtu

V čem se Respekt mýlí v mýtu
12.09.2019 13:58:55Na pravou míru
V čem se Respekt mýlí v mýtu

Hlavním poraženým v soutěži o mýtné bude český řidič, tvrdí Jaroslav Spurný v textu, který publikoval týdeník Respekt. Ničím nepodložené spekulace o pozadí mýtného tendru, které zde rozvíjí, jsou spíše ukázkou jeho bujné fantazie, na které má ovšem právo. Pakliže ale „pro pochopení toho, co se dnes děje“ zcela chybně interpretuje rozhodnutí soudu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo kroky ministerstva dopravy, pak je nutné jeho slova uvést na pravou míru.

Především je nepravdivé tvrzení, že ze strany ÚOHS bylo ministerstvu zakázáno vyhlásit vítěze tendru. Nic takového se nikdy nestalo, byť si to Kapsch  přál a bez úspěchu také navrhoval. Pokud se jedná o to, že ministerstvo jako účastník řízení navrhuje nezávislému ÚOHS přerušení řízení za účelem předložení otázky spočívající ve výkladu unijního práva unijním orgánům, nejde o nic „mimochodem zvláštního“, jak autor sděluje. Jde o standardní prostředek, na nějž správní i soudní procesní předpisy pamatují a je bohatě využíván.

Co se týče prověřování ministerstva dopravy, které Spurný zmiňuje jako důkaz toho, že tendr směřuje k průšvihu, jedná se o trestní oznámení, které bylo podáno jako jeden ze způsobů, jak ministerstvo zastrašit a vynutit si zrušení soutěže, kterou zkrátka mohl vyhrát jen jeden. Podávání trestních oznámení je ostatně folklorem obchodních sporů a policie má ze zákona povinnost je prověřit. Kdyby někdo obdobně podal trestní oznámení na Spurného, považoval by se kvůli tomu za podezřelé individuum?

Vedle nesmyslných trestních oznámení, kterými je bombardována policie a státní zastupitelství, vyhrožuje Kapsch rovněž mezinárodní arbitráží na ochranu investic. Podle Spurného a jakýchsi nejmenovaných expertů „je velmi pravděpodobné, skoro stoprocentně jisté“, že Kapsch vysoudí „možná deset miliard korun, snad i více“, které zaplatí český řidič či daňový poplatník. Z jakého důvodu nebo na základě čeho se tak Spurný a jeho experti domnívají, už se nedozvíme. Ostatně, o ochraně jakých investic by měla být řeč?

Firma Kapsch v této zemi kdysi získala smlouvu na pětiletý provoz mýta. Ministerstvo dopravy ji ještě o pět let prodloužilo (využilo opce), následně ji pak prodloužilo ještě o další tři roky. Tedy dlouhých třináct let namísto původních pěti. Firma Kapsch tak svoji investici realizovala v míře více než dvojnásobné, než na co měla původně nárok a tedy co mohla důvodně očekávat. Nyní smlouva končí a s ní také veškeré nároky firmy Kapsch. V nové soutěži na výběr mýta Kapsch neuspěl, stejně jako mimochodem neuspěli další dva uchazeči.

Je zjevné, že se nyní vede spor o to, zda byla smlouva s novým provozovatelem uzavřena v souladu se zákonem. Ať už ale tento spor dopadne jakkoli, Kapschi z toho žádné nároky vůči ministerstvu dopravy nevyplývají. Investici lze zmařit pouze tak, že vůči někomu neplním své závazky a investicí ho zbavím. Stát vůči firmě Kapsch všechny své závazky splnil a jakýkoli výsledek sporů o tendr na tom nemůže nic změnit. Není proto žádný důvod, abychom Kapschi v arbitráži cokoli platili.


David Rožánek, Ministerstvo dopravy

Zpět na výpis článků