Reakce: Ministerstvo ukončilo hodnocení dopadu jezu u Děčína, chybí dokumenty

Reakce: Ministerstvo ukončilo hodnocení dopadu jezu u Děčína, chybí dokumenty
31.12.2019 9:32:33Na pravou míru
Reakce: Ministerstvo ukončilo hodnocení dopadu jezu u Děčína, chybí dokumenty

Web Idnes.cz a další média v těchto dnech přinesla informaci, týkající se stavu přípravy Plavebního stupně Děčín. Média informovala, že Ředitelství vodních cest ČR nedoplnilo příslušné materiály do dokumentace EIA. Jelikož je tato interpretace zkreslená, dovolujeme si ji zde uvést na pravou míru.

Ukončení procesu hodnocení vlivů Plavebního stupně Děčín na životní prostředí EIA není pro ŘVC ČR překvapením, neboť díky aktuálnímu znění legislativy nemůže Ministerstvo životního prostředí postupovat jinak.

Jedná se o důsledek nestanovení kompenzačních opatření a chybějícího návazného schválení Koncepce vodní dopravy vládou, jež jsou třeba pro dopracování dokumentace EIA na Plavební stupeň Děčín a její opětovné předložení k posuzování.

Jakmile resort životního prostředí kompenzační opatření za vlivy na lokality soustavy Natura 2000 stanoví a vláda Koncepci vodní dopravy schválí, Ředitelství vodních cest tato opatření zapracuje do dokumentace EIA na Plavební stupeň Děčín a předloží ji Ministerstvu životního prostředí k uskutečnění nového posouzení.

Prakticky tak i v případě opakování zjišťovacího řízení nedojde novým procesem EIA k žádnému zdržení přípravy této strategické stavby.

Ing. Jan Bukovský, Ph.D. (ŘVC ČR)

Zpět na výpis článků