Nákladní doprava

Nákladní doprava
zpet.png

Vnitrostátní nákladní doprava není omezena


Mýto

Dopravcům je prodloužena doba splatnosti mýtného. Více lze nalézt v tiskové zprávě Czechtollu.

Zákaz předjíždění pro nákladní automobily nad 3,5t
Od 19. 3. 2020, 18:00 hod. na dobu 60 dnů je na příhraničních úsecích dálnic D1, D2, D5, D8 a D11 zákaz předjíždění pro nákladní automobily nad 3,5t. mezení bylo stanoveno v těchto úsecích:
  • dálnice D1 od km 366,300 vpravo (směr státní hranice)
  • dálnice D2 od km 35,000 vpravo (směr státní hranice)
  • dálnice D5 od km 136,300 vpravo (směr stání hranice)
  • dálnice D8 od km 86,900 vpravo (směr státní hranice) a od státní hranice po km 88,200 vlevo (směr Praha, z důvodu kontrol Police České republiky)
  • dálnice D11 od km 76,650 vpravo (směr státní hranice, resp. silnice I/33).
Výjimku z tohoto zákazu mají vozidla užitá při:
  1. přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze, pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy,
  2. přepravě živých zvířat,
  3. přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot,
  4. přepravě poštovních zásilek,
  5. přepravě zdravotnického a biologického materiálu, léků a materiálu pro jejich výrobu.
Důvodem tohoto omezení je eliminace tvorby kolon na hraničních přechodech a upřednostnění vybrané přepravy, která to z povahy věci vyžaduje.

Po konci nouzového stavu je znovu v platnosti nedělní zákaz jízd kamionů!

zpet.png