Informace pro příjemce veřejných finančních prostředků

Informace pro příjemce veřejných finančních prostředků
Ministerstvo dopravy v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vydává tuto informaci pro příjemce veřejných finančních prostředků (dotace) z kapitoly 327 Ministerstvo dopravy ve vztahu na zpracování osobních údajů a jejich zveřejňování.

Stáhněte si: