Smlouvy

Smlouvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2024 xlsx  csv
Seznam smluv 2023 xlsx  csv
Seznam smluv 2022 xlsx  csv
Seznam smluv 2021 xlsx  csv
Seznam smluv 2020 xlsx  csv
Seznam smluv 2019 xlsx  csv
Seznam smluv 2018 xlsx  csv
Seznam smluv 2017 xlsx  csv
Seznam smluv 2016 xlsx  csv 
Seznam smluv 2015 xlsx  csv
https://smlouvy.gov.cz/ 

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2024 xlsx  csv
Seznam smluv 2023 xlsx  csv
Seznam smluv 2022 xlsx  csv
Seznam smluv 2021 xlsx  csv
Seznam smluv 2020 xlsx  csv
Seznam smluv 2019 xlsx  csv
Seznam smluv 2018 xlsx  csv
Seznam smluv 2017 xlsx  csv 
Seznam smluv 2016 xlsx  csv
Seznam smluv 2015 xlsx  csv

 

CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2024 xlsx  csv
Seznam smluv 2023 xlsx  csv
Seznam smluv 2022 xlsx  csv
Seznam smluv 2021 xlsx  csv
Seznam smluv 2020 xlsx  csv
Seznam smluv 2019 xlsx  csv
Seznam smluv 2018 xlsx  csv
Seznam smluv 2017 xlsx  csv
Seznam smluv 2016 xlsx  csv
 

DRÁŽNÍ INSPEKCE

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2024 xlsx  csv
Seznam smluv 2023 xlsx  csv
Seznam smluv 2022 xlsx  csv
Seznam smluv 2021 xlsx  csv
Seznam smluv 2020 xlsx  csv
Seznam smluv 2019 xlsx  csv
Seznam smluv 2018 xlsx  csv
Seznam smluv 2017 xlsx  csv
Seznam smluv 2016 xlsx  csv


 

DRÁŽNÍ ÚŘAD

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2024 xlsx  csv
Seznam smluv 2023 xlsx  csv
Seznam smluv 2022 xlsx  csv
Seznam smluv 2021 xlsx  csv
Seznam smluv 2020 xlsx  csv
Seznam smluv 2019 xlsx  csv
Seznam smluv 2018 xlsx  csv
Seznam smluv 2017 xlsx  csv
Seznam smluv 2016 xlsx  csv

 

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2024 xlsx  csv
Seznam smluv 2023 xlsx  csv
Seznam smluv 2022 xlsx  csv
Seznam smluv 2021 xlsx  csv
Seznam smluv 2020 xlsx  csv
Seznam smluv 2019 xlsx  csv
Seznam smluv 2018 xlsx  csv
Seznam smluv 2017 xlsx  csv
Seznam smluv 2016 xlsx  csv
 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2024 xlsx  csv
Seznam smluv 2023 xlsx  csv
Seznam smluv 2022 xlsx  csv
Seznam smluv 2021 xlsx  csv
Seznam smluv 2020 xlsx  csv
Seznam smluv 2019 xlsx  csv
Seznam smluv 2018 xlsx  csv
Seznam smluv 2017 xlsx  csv
Seznam smluv 2016 xlsx  csv

 

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2024 xlsx  csv
Seznam smluv 2023 xlsx  csv
Seznam smluv 2022 xlsx  csv
Seznam smluv 2021 xlsx  csv
Seznam smluv 2020 xlsx  csv
Seznam smluv 2019 xlsx  csv
Seznam smluv 2018 xlsx  csv
Seznam smluv 2017 xlsx  csv
Seznam smluv 2016 xlsx  csv
 

STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2024 xlsx  csv
Seznam smluv 2023 xlsx  csv
Seznam smluv 2022 xlsx  csv
Seznam smluv 2021 xlsx  csv
Seznam smluv 2020 xlsx  csv
Seznam smluv 2019 xlsx  csv
Seznam smluv 2018 xlsx  csv
Seznam smluv 2017 xlsx  csv
Seznam smluv 2016 xlsx  csv
 

SPRÁVA ŽELEZNIC

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2024 xlsx  csv
Seznam smluv 2023 xlsx  csv
Seznam smluv 2022 xlsx  csv
Seznam smluv 2021 xlsx  csv
Seznam smluv 2020 xlsx  csv
Seznam smluv 2019 xlsx  csv
Seznam smluv 2018 xlsx  csv
Seznam smluv 2017 xlsx  csv
Seznam smluv 2016 xlsx  csv

 

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2024 xlsx  csv
Seznam smluv 2023 xlsx  csv
Seznam smluv 2022 xlsx  csv
Seznam smluv 2021 xlsx  csv
Seznam smluv 2020 xlsx  csv
Seznam smluv 2019 xlsx  csv
Seznam smluv 2018 xlsx  csv
Seznam smluv 2017 xlsx  csv
Seznam smluv 2016 xlsx  csv


ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2024 xlsx  csv
Seznam smluv 2023 xlsx  csv
Seznam smluv 2022 xlsx  csv
Seznam smluv 2021 xlsx  csv
Seznam smluv 2020 xlsx  csv
Seznam smluv 2019 xlsx  csv
Seznam smluv 2018 xlsx  csv
Seznam smluv 2017 xlsx  csv
Seznam smluv 2016 xlsx  csv

CENTRUM DOPRAVNÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2024 xlsx  csv
Seznam smluv 2023 xlsx  csv
Seznam smluv 2022 xlsx  csv
Seznam smluv 2021 xlsx  csv
Seznam smluv 2020 xlsx  csv
Seznam smluv 2019 xlsx  csv
Seznam smluv 2018 xlsx  csv
Seznam smluv 2017 xlsx  csv
Seznam smluv 2016 xlsx  csv

 

Použité zkratky:

ICORG

Identifikační číslo resortní organizace

CISLO

Konkrétní číselný znak smlouvy

NAZEV

Úplný název smlouvy

PREDMET

Předmět smlouvy

ICDOD

Identifikační číslo dodavatele

DODAVATEL

Název dodavatele

PLATOD

Platnost smlouvy od

PLATDO

Platnost smlouvy do

DATUCIN

Datum účinnosti smlouvy

DATPOD

Datum podpisu smlouvy

CENA

Cena bez DPH vyjádřená v korunách českých

POZN

Poznámka


Podmínky užití:
Jedná se o volné dílo.

Katalogizační záznam:
Poskytovatel dat – Ministerstvo dopravy
Publikováno – ano
Periodicita publikace – měsíčně
Aktualizace datové sady – vždy k 20. dni kalendářního měsíce
Odpovědný útvar – tiskové oddělení