D 11 1106 Hradec Králové –Smiřice MUK Plotiště – II. etapa - Oznámení zahájení řízení o změně stavby