D 55 5508 Staré Město – Moravský Písek - Informace podle § 9b zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vl