D 55 5508 Staré Město – Moravský Písek - Oznámení o možnosti převzít písemnost