D 55 5508 Staré Město – Moravský Písek: Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí