D 55 5508 Staré Město – Moravský Písek: Usnesení o ustanovení opatrovníka osobám, které nejsou známy