D11 1106 Hradec Králové - Smiřice: oznámení o zahájení společného řízení ve věci doplnění protihluko