D4 Mirotice - Třebkov, SO 101 Bezpečnostní zálivy - oznámení o zahájení společného řízení