Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor v Oddělení II Praha – provozu a u

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor v Oddělení II Praha – provozu a určených technických zařízení v Územním inspektorátu Čechy v Drážní inspekci
21.11.2023 10:08:59Úřední deska Drážní inspekce

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor v Oddělení II Praha – provozu a u
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo
inspektor v Oddělení II Praha – provozu a určených technických zařízení v Územním inspektorátu Čechy v Drážní inspekci
 
Praha 20. listopad 2023
č. j.: 509/2023/DI-2
 
Generální inspektor Drážní inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady inspektor v Oddělení II Praha – provozu a určených technických zařízení v Územním inspektorátu Čechy v Drážní inspekci, ID: 30019966, se služebním působištěm Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1.

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby
 

  • 51 Doprava
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Místo výkonu služby Praha.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 zákona o státní službě do 12. platové třídy.

Termín pro podání žádostí do výběrového řízení je do 18. prosince 2023.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků