VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost
13. 8. 2019 6:52:24Úřední deska Drážní inspekce

Číslo jednací: 6-4310/2018/DI-8
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o možnosti převzít písemnost

Drážní inspekce jako věcně příslušný správní orgán podle § 53b odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
oznamuje
podle ustanovení § 53e odst. 3 zákona ve spojení s § 154, § 144 odst. 6 a § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:
Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události – Srážka dvou tramvajových vlaků linky č. 17 mezi zastávkami Palackého náměstí a Jiráskovo náměstí v Praze, č. j.: 6-4310/2018/DI, ze dne 22. 11. 2018.

K doručování veřejnou vyhláškou přistoupila Drážní inspekce z důvodu velkého počtu účastníků. Adresáti podle § 53e odst. 3 zákona si mohou písemnost vyzvednout v sídle Ústředního inspektorátu, resp. v sídle Územního inspektorátu Čechy, pracoviště Praha, a to každý pracovní den v době od 8.00 h. do 15.00 h., nejpozději však do 15 dnů ode dne uložení.

 
Ing. Jan Novák
pověřen řízením pracoviště Praha
Územního inspektorátu Čechy
Vyvěšeno dne: 13. 8. 2019


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků