VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost
25.08.2020 9:17:07Úřední deska Drážní inspekce

Číslo jednací: 6-2672/2019/DI-13
Datum: 25. 8. 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o možnosti převzít písemnost

 
Drážní inspekce jako věcně příslušný správní orgán podle § 53b odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
 
oznamuje
 
podle ustanovení § 53e odst. 3 zákona ve spojení s § 154, § 144 odst. 6 a § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:
Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události – srážka tramvajového vlaku linky č. 17 s osobním automobilem mezi zastávkami Trojská a Nad Trojou v Praze, č. j.: 6-2672/2019/DI, ze dne 21. 7. 2020.
 
K doručování veřejnou vyhláškou přistoupila Drážní inspekce z důvodu velkého počtu účastníků.

Adresáti podle § 53e odst. 3 zákona si mohou písemnost vyzvednout v sídle Ústředního inspektorátu, resp. v sídle Územního inspektorátu Čechy, pracoviště Praha, a to každý pracovní den v době od 8:00 h. do 15:00 h., nejpozději však do 15 dnů ode dne uložení.
 
Ing. Petr Mencl
ředitel Územního inspektorátu Čechy


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků