Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dopravy

Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dopravy
25.09.2017 17:50:01Úřední deska


Cílem projektu je vytvoření celistvé a funkční institucionální struktury v rámci Ministerstva dopravy pro prosazování politiky rovnosti žen a mužů, prostřednictvím níž bude zajištěno systematické uplatňování rovnosti žen a mužů a implementace genderového mainstreamingu v resortu. Budou nastavena pravidla pro rovné zacházení, podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, pozitivní opatření v rámci výběrových řízení, transparentnost v odměňování a také nastavení pravidel pro řešení případů sexuálního obtěžování na pracovišti. 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků