Návrh opatření obecné povahy – rozšíření obecného užívání pozemních komunikací, č. j. 719/2020-120-S

Návrh opatření obecné povahy – rozšíření obecného užívání pozemních komunikací, č. j. 719/2020-120-SSU/2
18.12.2020 21:03:13Úřední deska

Ministerstvo dopravy určuje v souladu s § 24b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pozemní komunikace (silnice I. třídy), na kterých lze při splnění podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu a ochranu stavu pozemní komunikace (1) užít vozidlo, jehož výška, hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol překračuje hodnoty stanovené zákonem o silničním provozu, jde-li o vnitrostátní silniční dopravu, nebo (2) užít vozidlo, jehož výška, šířka, hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol překračuje hodnoty stanovené zákonem o silničním provozu, jde-li o využití vozidel a pracovních strojů při sezónních pracích v zemědělství.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků