Návrh opatření obecné povahy – rozšíření obecného užívání pozemních komunikací, č. j. 308/2019-120-S

Návrh opatření obecné povahy – rozšíření obecného užívání pozemních komunikací, č. j. 308/2019-120-SSU/3
31. 5. 2019 19:20:17Úřední deska

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, podle § 24b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, z moci úřední určuje silnice II. a III. třídy na území České republiky, které lze využít vozidly, jejichž níže stanovené hodnoty překračují hodnoty stanovené zákonem č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků