Oprava zřejmé nesprávnosti v oznámení o zahájení správního řízení č.j. 7/2019-130-SPR/12