Opravné opatření obecné povahy č. j. 365/2019-120-RD/5