Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o odvolání proti ustanovení opatrovníka č.j. MD-2

Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o odvolání proti ustanovení opatrovníka č.j. MD-27188/2021-930/3 - Ladislava Saňařová, neznámého data narození, neznámého pobytu, vlastník pozemku p.č. 5062/4 v k.ú. Bzenec
31.08.2021 14:52:11Úřední deska

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen „ministerstvo“), jako příslušný správní orgán, v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že Ladislava Saňařová, neznámého data narození, neznámého pobytu, vlastník pozemku p.č. 5062/4 v k.ú. Bzenec, má možnost převzít následující písemnost: rozhodnutí o odvolání proti ustanovení opatrovníka č.j. č.j. MD-27188/2021-930/3. Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámý.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků