Oznámení o možnosti převzít písemnost č. j. 1/2020-920-RLS/4 - rozhodnutí o odvolání ze dne 10. 2. 2