Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Samostatném oddělení o

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Samostatném oddělení odvolacích řízení k liniovým stavbám v Sekci 1. náměstka Ministerstva dopravy
15. 5. 2019 13:09:25Úřední deska


Státní tajemník v Ministerstvu dopravy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě usnesení o spojení výběrových řízení na identická služební místa dle § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydané státním tajemníkem v Ministerstvu dopravy dne 13 . května 2019, č. j. 34/2019-010-VR/3, vyhlašuje výběrové řízení na 2 služební místa ministerského rady (50920.13301) a ministerského rady (50920.13302) v Samostatném oddělení odvolacích řízení k liniovým stavbám v Sekci 1. náměstka Ministerstva dopravy.

Termín pro podání žádosti do výběrového řízení je do 31. května 2019.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků