Oznámení o zahájení správního řízení o zrušení části celostátní dráhy v obvodu bývalé železniční sta