Rozhodnutí MD o odvolání - změna územního rozhodnutí stavby dálnice „D3 0312/I Kaplice nádraží - Naž

Rozhodnutí MD o odvolání - změna územního rozhodnutí stavby dálnice „D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla, dílčí změny DÚR“- č.j. MD-24889/2021-930/3
16.10.2021 15:27:08Úřední deska

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, jako příslušný odvolací správní orgán dle § 2e odst. 3 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o odvolání Josefa Perause, Generála Fanty 325, 38241 Kaplice, proti územnímu rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 30. 04. 2021 č.j. KUJCK 48902/2021, sp. zn. ODSH 63608/2020/jiur SO, kterým krajský úřad rozhodl o změně a doplnění územního rozhodnutí MěÚ Kaplice sp. zn. 1434/06-výst./Zi, a to v rozsahu stavebních objektů uvedených v rozhodnutí krajského úřadu na pozemcích v katastrálních územích: k. ú. Kaplice, k. ú. Suchdol u Bujanova, k. ú. Stradov u Kaplice, k. ú. Střítěž u Kaplice, k. ú. Žďár u Kaplice, k. ú. Omlenice a k. ú. Zdíky.

Ministerstvo dopravy změnilo podle § 90 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rohodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 30. 04. 2021 č. j. KUJCK 48902/2021, sp. zn. ODSH 63608/2020/jiur SO, tak, že ve výrokové části rozhodnutí nahradilo výčet účastníků řízení, na něž se rozhodnutí vztahuje, novým výčtem.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků