Rozhodnutí ministra o zamítnutí rozkladu ze dne 1. 12. 2017 spolku Děti Země – Klub za udržitelnou d