Rozhodnutí o odvolání č. j. 20/2020-120-STSP/5 (stavba „Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová P