Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D1, D2, D5, D8 a D11 č. j. 72/2020-120-RD/2 (výjimky