Veřejná vyhláška - Oznámení o ukončení dokazování

Veřejná vyhláška - Oznámení o ukončení dokazování
15.05.2024 13:12:06Úřední deska

Ministerstvo dopravy jako příslušný drážní správní úřad ve smyslu ustanovení § 54 odst. 1 a § 56 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), ve správním řízení o změně zařazení železniční dráhy do kategorie v případě částí celostátní dráhy v obvodu železniční stanice Lovosice zastávka, zahájeném dne 14. února 2024 na základě žádosti akciové společnosti TD invest a.s., IČ: 286 65 457, se sídlem Pelušková 1407, 198 00 Praha 14 - Kyje, (dále jen „TD invest a.s.“), vedeném zdejším úřadem pod č. j. MD-7125/2024-130,
o z n a m u j e,

že ke dni vydání tohoto oznámení bylo podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) ukončeno dokazování ve správním řízení o změně kategorie předmětné dráhy. Uvedená část celostátní dráhy se převádí z kategorie dráha celostátní ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona o dráhách do kategorie vlečka ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) zákona o dráhách.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků