Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení
23.05.2023 13:14:54Úřední deska

Ministerstvo dopravy jakožto příslušný drážní správní úřad podle ustanovení § 54 odst. 1 a § 56 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), a podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
o z n a m u j e ,
že podle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu bylo dne 13. března 2023 zahájeno správní řízení o zrušení části regionální dráhy regionální dráhy Moravské Bránice – Oslavany v železniční stanici Oslavany od km 9,245 (budoucí konec dráhy, souřadnice GPS 49.1195075N, 16.3450108E) do km 9,485 (současný konec dráhy, souřadnice GPS 49.1201792N, 16.3421464E), která sestává z části koleje č. 1, z koleje 2a a výhybky č. 8, kdy celková stavební délka předmětné části dráhy činí 240 m, podle ustanovení § 5 odst. 6 zákona o dráhách, neboť dne 13. března 2023 obdrželo žádost státní organizace Správa železnic, IČ: 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, ze dne 27. února 2023, č. j. 13528/2018-SŽ-GŘ-O26, o zahájení správního řízení ve shora uvedené věci.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků