Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Veřejná vyhláška - rozhodnutí
08.03.2023 12:06:51Úřední deska

Ministerstvo dopravy jakožto příslušný drážní správní úřad dle ustanovení § 54 odst. 1 a § 56 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), rozhodlo ve správním řízení o změně kategorie části celostátní dráhy – býv. účelové kolejiště DKV Ústí nad Labem v areálu ČVS Hněvice – na kategorii dráha vlečka podle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o dráhách, zahájeném podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vedeném zdejším správním orgánem pod č. j. MD-25283/2022-130 na základě žádosti společnosti Swietelsky Rail CZ s.r.o., IČ: 283 32 202, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice (dále jen „žadatel“), ze dne 18. července 2022, č. j. Sw/2022/20/Če, t a k t o :

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků