Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Veřejná vyhláška - rozhodnutí
24.05.2023 13:41:01Úřední deska

Rozhodnutí o změně kategorie části celostátní dráhy Brno Horní Heršpice – Střelice v železniční stanici Střelice.

Ministerstvo dopravy jakožto příslušný drážní správní úřad dle ustanovení § 54 odst. 1 a § 56 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), rozhodlo ve správním řízení o změně kategorie části celostátní dráhy Brno Horní Heršpice – Střelice v železniční stanici Střelice na kategorii dráhy vlečka podle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o dráhách, zahájeném podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti státní organizace Správa železnic, IČ: 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „žadatel“), ze dne 25. října 2022, č. j. 73831/2022-SŽ-GŘ-O26, t a k t o :

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků