Vyrozumění účastníků řízení o spojení řízení o dvou rozkladech proti usnesení Ministerstva dopravy,