Výzva – poskytnutí dotace na úhradu zvýšených nákladů autobusové dopravy v Jihomoravském kraji