Výzva Krajského soudu v Ostravě v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva dopravy č. j. 109/2019-120-

Výzva Krajského soudu v Ostravě v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva dopravy č. j. 109/2019-120-STSP/3
5. 2. 2020 9:51:13Úřední deska

Výzva Krajského soudu v Ostravě č. j. 38 A 7/2019 - 26 ze dne 29. 1. 2020 v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva dopravy č. j. 109/2019-120-STSP/3 ze dne 14. 11. 2019 (stavba „D11 stavba 1107 Smiřice – Jaroměř“ v rozsahu stavebních objektů SO 112 Okružní křižovatka přeložky I/33 a I/37, SO 112.1 Provizorní přeložka silnice I/37, SO 112.2 Okružní křižovatka přeložky I/33 a I/37 – připojení silnice I/33, SO 310 Dešťová kanalizace přeložky silnice I/33 – část II., SO 352 Dešťová usazovací nádrž na SO 310, SO 802 Vegetační úpravy I/33).

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků