Výzva č. 2 k podání žádosti o dotaci – náhrada škody COVID na jaře 2020 – pravidelná osobní železnič

Výzva č. 2 k podání žádosti o dotaci – náhrada škody COVID na jaře 2020 – pravidelná osobní železniční doprava provozovaná mimo závazky veřejné služby
02.11.2021 12:28:21Úřední deska

Výzva č. 2 k podání žádosti o dotaci – náhrada škody COVID na jaře 2020 – pravidelná osobní železniční doprava provozovaná mimo závazky veřejné služby

Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na základě čl. 107 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování EU a na základě rozhodnutí Komise Evropské unie č. j. C(2021) 5856 final ze dne 30. července 2021 ve věci státní podpory SA.62375 (2021/N), vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace za účelem náhrady škody dopravcům provozujícím pravidelnou osobní železniční dopravu mimo závazky veřejné služby, vzniklé v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým druhem koronaviru SARS CoV-2.
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků