Výzva k podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na LPS osvobozené od zpoplatnění v roce 20