Změna zařazení železniční dráhy do kategorie v případě části celostátní dráhy v obvodu železniční st