č.j.41/2017-510-RK/33, Rozhodnutí ministra dopravy o rozkladu spolku Děti Země - Klub za udržitelnou