č.j.5/2018-510-RK/38, Rozhodnutí ministra o zamítnutí rozkladu ze dne 9. 8. 2017 spolku Děti Země –