výzva Krajského soudu v Ostravě č. j. 38 A 2/2023-36 („I/46 Týneček-Šternberk“)

výzva Krajského soudu v Ostravě č. j. 38 A 2/2023-36 („I/46 Týneček-Šternberk“)
07.03.2023 21:54:20Úřední deska

V řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva dopravy ze dne 19. 12. 2022, č. j. MD/26526/2022/930/21,
ve věci umístění stavby „I/46 Týneček-Šternberk“ vyzývá Krajský soud v Ostravě osoby, které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo mohou být přímo dotčeny jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu, aby ve lhůtě do 24. 3. 2023 písemně soudu oznámily, že budou v řízení uplatňovat práva osob zúčastněných na řízení ve smyslu § 34 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů. Toto oznámení lze učinit pouze v této lhůtě.
Osoba zúčastněná na řízení má právo předkládat písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozuměna o nařízeném jednání a žádat, aby jí bylo uděleno slovo. Doručuje se jí rozhodnutí, jímž se řízení u soudu končí, a může proti němu podat kasační stížnost. Osoba zúčastněná na řízení nemůže disponovat předmětem řízení.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků