Mgr. Martin Kozák

Kontakttelefon:   225 131 132
E-mail:   martin.kozak@mdcr.cz


Profesní informace:
  • 2019 - dosud      Ministerstvo dopravy, vedoucí Samostatného oddělení odvolacích řízení k liniovým stavbám
  • 2015 - 2019         Ministerstvo dopravy, Odbor drážní a vodní dopravy, referent oddělení vnitrozemské plavby
  • 2015                    Ministerstvo dopravy, Odbor plavby, referent oddělení vnitrozemské plavby

Vzdělání:
  • 2008 - 2015      Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, obor právo (Mgr.)
  • 2008 - 2011      Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, obor právo ve veřejné správě (Bc.)