Ing. Václav Krumphanzl

Kontaktsekretariát
Telefon:     225 131 120
E-mail:       sekretariat.120@mdcr.cz


Ing. Václav Krumphanzl
ředitel Odboru pozemních komunikací od 12. 3. 2018