Ing. Jan Sechter

Ing. Jan Sechter
Kontakt


Kontakt:    sekretariát
Telefon:    225 131 112
E-mail:      sekretariat.201@mdcr.cz


Profesní informace:
 
2020                    Ministerstvo dopravy, náměstek pro řízení Sekce nesilniční dopravy a mezinárodních vztahů

2018 - 2020         Poradce pro EU a zahraniční vztahy předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

2013 - 2017         Velvyslanec České republiky v Rakouské republice

2008 - 2013         Velvyslanec České republiky v Polské republice

2007 - 2008         výkonný tajemník Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (IHRA)

2002 - 2007         stálý zástupce velvyslance ČR ve Spolkové republice Německo

2000 - 2002         zmocněnec MZV pro otázky odškodnění obětí nacismu a 2. světové války

1993 - 2000         Ministerstvo zahraničních věcí, diplomatická služba

1992 - 1993         Nadace Lidových novin

 

 Vzdělání:
 
1987 - 1992          Česká zemědělská univerzita, ekonomická fakulta

1994                      Diplomatická akademie Ministerstva zahraničí Německa

 

Jazykové znalosti:            němčina, angličtina, polština, ruština