Počet držitelů řidičského oprávnění

Počet držitelů řidičského oprávnění
18.08.2022 12:09:28Poskytnuté informace
Počet držitelů řidičského oprávnění
 
Žádost:
 „1. Jaký byl celkový počet držitelů řidičských oprávnění k 31.12.2021?
2. Jaký byl počet držitelů řidičských oprávnění skupiny B k 31.12. 2021?
3. Jaký byl počet držitelů řidičských oprávnění skupiny B ve skupině osob ve věku 65 let a více k 31.12.2021?“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy Vám na základě podkladů od věcně příslušného Odboru agend řidičů poskytuje následující informace, které byly vygenerovány z informačního systému Centrálního registru řidičů (IS CRŘ).
K 31.12.2021 bylo evidováno celkem 6 692 881 držitelů řidičského oprávnění. Z tohoto počtu bylo celkem 6 573 543 držitelů řidičského oprávnění skupiny B a z nich bylo 1 426 961 ve věku 65 let a více.
 
Informace byla poskytnuta 11.08.2022
 

Zpět na výpis článků