Národní plány a programy

Národní plány a programy

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Ministerstvo dopravy je zapojeno do implementace Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, jehož cílem a účelem je navázat na dosud realizovanou státní politiku v této oblasti, pokračovat v prosazování a pod­po­ře integrace osob se zdravotním postižením a prostřednictvím konkrétních opatření naplňovat jednotlivé články Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.  

Národní rozvojový program mobility pro všechny 

Cílem tohoto programu je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Za celý resort dopravy je podpora realizována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, který zajišťuje budování staveb bezbariérových tras v rámci poskytování příspěvků Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků, více zde