Udržitelná mobilita

Udržitelná mobilita
Dopravní politika ČR pro období 2021-2027 s výhledem do roku 2050 je vrcholovým dokumentem pro sektor doprava, jehož cíle jsou dále rozpracovány v návazných plánech, koncepcích, strategiích a procesech. Jedním z těchto dokumentů je Koncepce městské a aktivní mobility, která rozpracovává zásady Dopravní politiky do úrovně samosprávy.