Akční plán ACRI

Akční plán ACRI
Ministerstvem dopravy na poradě ministra dne 8. 12. 2022 schválilo „Akční plán o budoucnosti železničního průmyslu v České republice“, který stanovuje důležité společné cíle mezi MD a Asociací podniků železničního průmyslu v oblasti železničního průmyslu, a to především v oblasti inovací, rozvoje, automatizace a chytrých řešení pro kolejová vozidla. Materiál obsahuje konkrétní karty opatření (celkem 9 karet), které budou ve spolupráci naplňovány. Akční plán je přiložen ke stažení.
 

Stáhněte si: