Mýtné

Mýtné
18.09.2020 11:15:13|Dálniční kupóny a mýtné
Mýtné

Mýtné (výkonové zpoplatnění pozemních komunikací)

Za jízdu vozidlem s hmotností nad 3,5 t (po dálnicích a po označených úsecích silnic I. třídy) se platí mýtné a vozidlo proto musí být vybaveno palubní jednotkou (OBU). Palubní jednotka je nepřenosná a její užití je vázáno na konkrétní vozidlo zaevidované v Systému elektronického mýtného.

Sazby mýtného

Výše mýtného se stanoví součinem sazby mýtného a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci.

Sazby mýtného jsou rozlišeny podle emisní třídy vozidla (Euro 0–II; Euro III a IV; Euro V; EEV, Euro VI a vyšší), počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy (2, 3, 4 a více) a období dne (pátek 15:00–20:00 hod. a ostatní časová období).

Všechny informace, týkající se mýtného, naleznete také na www.mytocz.eu 

myto.png


krizek.png Způsoby platby 

 Po zaevidování vozidla u provozovatele Systému elektronického mýtného, včetně vyplnění a předložení příslušných dokladů, zvolte způsob platby, můžete zvolit dvě varianty:
 • placení předem (pre-pay) na distribučním místě
 • placení fakturou (post-pay) uzavřením smlouvy na kontaktním místě nebo u některého vydavatele tankovacích karet
Je možný pouze jeden, nebo druhý způsob placení mýtného, nikoliv jejich kombinace.

Placení předem (Pre-pay)

Předplatné do palubní jednotky se vkládá před vjezdem na zpoplatněnou pozemní komunikaci na distribučních nebo kontaktních místech v hotovosti nebo platebními a tankovacími kartami.

Pokud není výslovně doložena emisní třída, bude vozidlo zařazeno do emisní kategorie Euro 0–II.

document.png Co s sebou na distribuční místo?
 • předložit osvědčení o registraci (malý technický průkaz) nebo technický průkaz vozidla se záznamem o emisní třídě,
 • předložit průkaz totožnosti (řidičský průkaz)
 • vyplnit a podepsat registrační formulář
 • na místě složit vratnou kauci 2 468 Kč a předplatné alespoň 1 000 Kč (v hotovosti nebo platební či tankovací kartou).

Placení na fakturu (Post-pay) 

Podmínkou je předem sjednaná platná smlouva. Předplatné se nevkládá – pravidelně je zasíláno vyúčtování mýtného, které bylo předepsáno v předchozím zúčtovacím období. Smlouvu lze sjednat na kontaktních místech nebo u některých vydavatelů tankovacích karet.

K tomu je třeba přítomnost provozovatele vozidla nebo statutárního zástupce společnosti, který je uveden v obchodním rejstříku. Za tyto osoby může jednat i zástupce, pokud odevzdá originál notářsky ověřené plné moci.

document.png Co s sebou na kontaktní místo?
 • předložit občanský průkaz nebo pas
 • předložit tankovací karty všech vozidel nebo odevzdat originál bankovní záruky (*předem schválené provozovatelem Systému elektronického mýtného),
 • odevzdat originál nebo notářsky ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, který není starší než 3 měsíce,
 • na místě vyplnit a podepsat smlouvu,
 • odevzdat kopii technického průkazu každého vozidla se záznamem o emisní třídě.
 

krizek.png

 Použití zpoplatněné pozemní komunikace bez zaplacení mýtného může být pokutováno až do výše 5 000 Kč na místě (chybějící nebo nesprávné údaje v palubní jednotce) a až do výše 100 000 Kč ve správním řízení (bez palubní jednotky, nezaevidovaný vůz, nesprávné údaje, neuhrazení mýtného, nepoučení řidiče o nakládání s palubní jednotkou).

krizek.pngOsvobození od zpoplatnění 

Osvobozena od zpoplatnění (nepodléhají povinnosti uhradit mýtné) jsou vozidla:
 • vybavená výstražným světlem (podle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), pokud se jedná o vozidla:
  • Vězeňské služby ČR
  • poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby
  • složek integrovaného záchranného systému
 • Police České republiky opatřených nápisem "POLICIE"
 • ozbrojených sil ČR včetně vozidel opatřených nápisem "VOJENSKÁ POLICIE" a vozidel ozbrojených sil jiného státu na základě vzájemnosti
 • celních orgánů s nápisem "CELNÍ SPRÁVA" 
 • hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených nápisem "HASIČI"
 • obecní nebo městské policie opatřených nápisem "OBECNÍ POLICIE" nebo "MĚSTSKÁ POLICIE"
 • Vězeňské služby ČR 
 • přepravující těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou držiteli průkazu ZTP (kromě postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo průkazu ZTP/P (pokud držitelem vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká)
 • přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou
 • vedená v registru silničních vozidel členů diplomatické mise 
 • provozovaná domovem pro osoby se zdravotním postižením, pokud slouží k přepravě těchto osob
 • při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva
 • Správy státních hmotných rezerv při přepravě materiálů státních hmotných rezerv, nebo humanitární pomoci státu za krizových situací
 • správce zpoplatněné pozemní komunikace, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • je-li nutno při uzavírce užít pro vedení objížďky zpoplatněnou pozemní komunikaci
Osvobození od zpoplatnění je uvedeno v § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zpoplatněné úseky

Seznam zpoplatněných úseků je k nalezení zde.

2020dk_mapa_zpoplatneni_cze-1-kopie.jpg  

krizek.pngVíce informací 

NONSTOP zákaznická linka: +420 243 243 243
e-mail: info@mytocz.eu​​

 

Zpět na výpis článků