Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnoce

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení
5. 12. 2016 10:56:25|Evidenční karta řidiče, bodové hodnocení
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnoce

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení

04. Základní informace k životní situaci

Výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení slouží k výdeji dat z registru řidičů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podat písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení může fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené.
Žádost může podat také fyzická nebo právnická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení na příslušný úřad.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze na Magistrát hlavního města Prahy.
Od 1. 1. 2009 je možné žádat o výpisy z registru řidičů o záznamu bodového hodnocení také na kterémkoliv kontaktním místě Czech POINT.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:
 
žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo žádost o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení,
 
doklad totožnosti,
 
případně písemný souhlas osoby, o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je ve výši 15,- Kč za první stranu, za každou započatou stránku je správní poplatek ve výši 5 Kč, pokud je pořizována na tiskárně výpočetní techniky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče nebo žádosti o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení.
Zpravidla se však tyto záležitosti vyřizují na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na:
 
Ministerstvo dopravy, Odbor agend řidičů
 
obecní úřady obcí s rozšířenou působností, resp. magistráty měst,
 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor agend řidičů

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

5.12.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

5.12.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.Zpět na výpis článků