Přestupky v zahraničí

Přestupky v zahraničí
5. 12. 2016 10:56:25|Přestupky v zahraničí
Přestupky v zahraničí

V případě, že se občan ČR dopustí protiprávního jednání v provozu na pozemních komunikacích v zahraničí, např. překročení nejvyšší dovolené rychlosti, bude mu následně doručena výzva k uhrazení pokuty. Jelikož však má každý stát jinou právní úpravu s jinými podmínkami, je třeba se následně obrátit s dotazy na ten úřad, který občanovi předmětnou výzvu zaslal. Možností je se obrátit také na české velvyslanectví v konkrétním státě.

Vzhledem k tomu, že pokuty za nedodržení pravidel provozu na pozemních komunikacích jsou v zahraničí často vysoké a postup orgánů státu při vymáhání pokut je nekompromisní, doporučujeme neodkládat řešení doručené výzvy k uhrazení stanovené pokuty
 

Zpět na výpis článků